Đá gà cựa dao ở Mỹ tương đối không phồn thịnh bởi tại đây có nhiều chính sách bảo tồn động vật, họ xem đá gà là một hình thức man rợ. Hầu hết các trường gà thường được tổ chức lén và do các người nhập cư tổ chức. Chúng tôi phổ biến và nhắc thêm để các bạn có được những kiến thức nhất định, còn loại hình này không được phát trực tiếp nên khó phán xét.

Đá gà cựa dao Malaysia